Om ISB

Ingarö Seniorboende ISB är en ideell förening för de som vill bo i +55 boende och stödjer föreningens riktlinjer och stadgar.

Vår vision om det goda seniorboendet bygger på gemenskap, sammanhållning och
inflytande. I vår vision samverkar både medlemmar och bostadsvärd för att uppnå
ett bra och trivsamt boende.

Föreningens ändamål är att samla och stödja de som vill bo i 55+
bostadsområden där föreningen är verksam. Vi tillvaratar medlemmarnas
intressen genom att:
• främja trivsel, livskvalitet och boendemiljö i bostadsområden där föreningen
verkar
• främja medlemmarnas tillgång till lämpliga 55+ bostäder
• främja kommunikation mellan medlemmar och värd
• främja trygghet och ordning i områden där föreningen är verksam
• främja medlemmars gemensamma aktiviteter

Klicka i menyn ovan för att komma till våra stadgar och ansökan för medlemskap.


Föreningens styrelse

Ulla Skansén, Ordförande 076 1644261
Ulla Stening-Ericson, Kassör
Mikael Rinnan, Sekreterare
Margareta Jacobsson, Suppleant